Initiatives

Copyright X


NINTH NATIONAL SEMINAR “Интелектуалната собственост в новото (не) нормално”.
Invitation      Request


EIGHTH NATIONAL SEMINAR “Информационна грамотност и Интелектуална собственост: Модерни, научни и практически предизвикателства”.
Invitation      Request