Publications in cyrillic

BOOKS (author, compiler, editor)

 1. Информационна грамотност & Интелектуална собственост: Модерни и практически предизвикателства : Сборник / Състав. Стоян Денчев, Тереза Тренчева, Камелия Планска – Симеонова, Евелина Здравкова, Светослава Димитрова, Науч. ред. Георги Димитров, Науч. рец. Габриела Белова – Ганева. София, За буквите – О писменехь, 2020, 314 с. ISBN 978-619-185-407-3.
  View the full article
 2. Интелектуална собственост в новото (не)нормално : Сборник / Състав. Състав. Стоян Денчев, Тереза Тренчева, Камелия Планска – Симеонова, Евелина Здравкова, Светослава Димитрова. София, За буквите – О писменехь, 2021, 309 с. ISBN 978-619-185-482-0.
  View the full article

STUDIES AND ARTICLES IN COLLECTIONS AND JOURNALS

 1. Тренчева, Т., Е. Здравкова. Медийната индустрия в контекста на международната политика за интелектуална собственост: Студия // Списание „Международна политика“, година XV, бр. 2, ПИФ, Благоевград, 2019, с. 39-63 ISSN: 2367-5373.
  View the full article
 2. Тренчева, Т. Модел за неформално образование по интелектуална собственост в УниБИТ. // С. Денчев, Т. Тренчева, K. Планска, Е. Здравкова, С. Димитрова. Сборник от научен семинар – 8: Информационна грамотност & Интелектуална собственост: Модерни и практически предизвикателства. 26 април 2020 г. София, За буквите – О писменехь, 2020, с. 15 – 30.
  View the full article
 3. Денчев, С., С. Йорданова. Съвременната информационна грамотност като основа за управление на знанието и бариера срещу бруталната доминация на фалшивите новини. // С. Денчев, Т. Тренчева, K. Планска, Е. Здравкова, С. Димитрова. Сборник от научен семинар – 8: Информационна грамотност & Интелектуална собственост: Модерни и практически предизвикателства. 26 април 2020 г. София, За буквите – О писменехь, 2020, с. 30 – 40.
  View the full article
 4. Тренчева, Т., Е. Здравкова, С. Димитрова. Ролята на информационната грамотност в социалните мрежи в условия на изолация. В: Сборник от Международна научна конференция дигитални трансформации, медии и обществено включване. БСУ, Бургас, 5-6 юни 2020 г., ЕКС-ПРЕС ООД – Габрово,. 2020, стр. 62-73. ISBN 978-619-7126-93-8.
  View the full article
 5. Тренчева, Т., Е. Здравкова. Нови медийни компетенции в университетското образование. // Списание „Международна политика“, година XVI, бр. 1, ПИФ, Благоевград, 2020, с. 31-45 ISSN: 2367-5373.
  View the full article
 6. Планска, К., С. Димитрова. Програма за устойчиво развитие на световната организация за интелектуална собственост. // Списание „Международна политика“, година XVI, бр. 1, ПИФ, Благоевград, 2020, с. 101- ISSN: 2367-5373.
  View the full article
 7. Лазарова, Марияна. (2021). Стратегии за оптимизация на образованието по интелектуална собственост. Повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда с помощта на социалните мрежи. // С. Денчев, Т. Тренчева, K. Планска, Е. Здравкова, С. Димитрова. Сборник от научен семинар – 9. Интелектуалната собственост в новото (не)нормално. София: За буквите – О‘ писменехь, с. 31-46. ISBN 978-619-185-482-0. Sofia, 2021.
  View the full article